KISKUN PAKTUM

Képzések

Tájékoztató a munkaerőpiaci képzés támogatásáról

1. A támogatás célja az elhelyezkedés esélyeinek növelése.

2. Támogatható az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal által felajánlott vagy elfogadott (egyéni kezdeményezésű) képzés az Európai Unió által támogatott Út a munkaerőpiacra munkaerőpiaci program résztvevői esetében.

3. Képzésben résztvevők támogatásának módjai, mértéke

Képzési támogatásként nyújtható:

 • keresetpótló juttatás
 • és a képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható:
  • képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó
  • helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése
  • étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra)
  • szállásköltség térítése
  • gyermekfelügyelet költségtérítése
  • hozzátartozó gondozásának költségtérítése

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára, továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.

4. Utazási költségtérítés

A képzésben résztvevő utazási költségei 100%-os mértékben téríthetők.

5. Támogatható képzések:

Támogathatók a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. §-ában, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 1–2. §-ában felsorolt képzések:

a) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szakmai képzés,

b) szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás,

c) pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása,

d) a szakképesítéssel rendelkezők számára államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés,

e) közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e kategóriáknak a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés,

f) vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés,

g) a d) pont alá nem tartozó nyelvi képzés, ha az az a) és e) pontban felsorolt képzés részeként valósul meg.

 

Támogatható továbbá a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/B. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak – és az ott részletezett feltételek – szerint a fenti b) ponttól eltérően a szakképzést megalapozó felzárkóztató képzés keretében:

 • az általános iskola végzettségének megszerzését biztosító képzés,
 • valamint az ezt követő – fenti a) pont szerinti – szakképzés.

E képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához jutását segíti.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási/kerületi hivatal munkatársaihoz.