KISKUN PAKTUM

A paktum bemutatása

A TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 azonosítószámú projekt részeként Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal, a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel – konzorciumi formában – „Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai Foglalkoztatási Paktum” elnevezéssel, foglalkoztatási partnerséget hoztak létre.

A Kiskunfélegyházi és a Kiskunmajsai járás együttműködését szomszédos földrajzi elhelyezkedésük indokolja, a két járás szinte egész területe (Gátér kivételével) a Homokhátság területén helyezkedik el, így sok szempontból hasonló problémákkal küzdenek.

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint a Kiskunfélegyházi járás a Kedvezményezett, a Kiskunmajsai járás pedig a Fejlesztendő járások közé tartozik. A két szomszédos járás területén a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján a Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések száma 2, ebből 1 település jelentős munkanélküliséggel sújtott, Átmenetileg kedvezményezett települések száma 6.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében létrejövő együttműködésnek lehetősége nyílik olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására, amelyek közvetlen és célzott segítséget nyújthatnak a hátrányos helyzetű álláskeresők vagy inaktívak munkaerő-piacra történő visszajuttatásához, illetve munkába állásához az elsődleges munkaerő-piacon.

A konzorciumi partnerek együttműködéseként, a foglalkoztatókkal együttműködve, a foglalkoztatási paktum helyi szinten képes hatékony lépéseket tenni a két járás területén a foglalkoztatás elősegítésére, fejlesztésére.

A konzorciális együttműködésen túl összefogja mindazon gazdasági szereplőket, kamarai képviseleteket, civil szereplőket és az oktatásban résztvevőket, akik érintettek lehetnek a célcsoport foglalkoztatásában. A munkaerő kereslet és kínálat összehangolásával, célzott munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és képzésekkel, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér- és járuléktámogatási lehetőségekkel segíti a célok elérését.

A Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum szervei:

 • Foglalkoztatási Fórum (a Foglalkoztatási Paktum tagjainak összessége
 • Irányító csoport (a Paktum stratégiai irányításáért felelős, végrehajtó, operatív szervezet)
 • Paktummenedzsment (a projekt szakmai és pénzügyi irányítása)
 • Paktumiroda (kapcsolattartás, adminisztráció)

 

A projektre vonatkozó output indikátorok és elvárt célértékek:

Monitoring mutató megnevezése Cél dátum Cél (fő)
A projekt keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 2021.02.28 30
A projekt keretében álláshoz jutók száma 2021.02.28 149
A projekt keretében munkaerő piaci programokban résztvevők száma 2021.02.28 271

 

A pályázat során a konzorcium által elnyert 421,6 millió forint európai uniós forrásból megközelítőleg 265 millió forint fordítható a célcsoport közvetlen (álláskereső hátrányos helyzetű személyek és az inaktívak) támogatására.

A meghatározott munkaerő-piaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és az inaktívak vonhatóak be.

Inaktívak azok a személyek, akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is hozzájárulhat a munkaerő-piaci beilleszkedéshez (pl. rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesülő vagy gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesülő személyek esetén). 

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:

 • az alacsony iskolai végzettségűek,
 • a 25 év alatti fiatalok,
 • a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
 • az 50 év felettiek,
 • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 • a megváltozott munkaképességű személyek,
 • a roma nemzetiséghez tartozó személyek.

 

A projekt EU támogatásának mértéke 100 %.

A projekt időtartama: 2018.03.01. – 2021.02.28.

A projekt illeszkedik a Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési program céljaihoz: gazdaságfejlesztést tartósan akadályozó területi különbségeket és a hátrányos helyzetű térségekben megjelenő visszatérő problémákat csökkenti, továbbá hozzájárul, hogy a szolgáltatások széles körű kiterjesztése által, olyan élethelyzetet teremtsen, mely elősegíti a lakosság helyben maradását. A tevékenységeknek köszönhetően a járások foglalkoztatási helyzetével kapcsolatos mutatók várhatóan javulni fognak, az alábbi számszerűsíthető eredmények szerint: A foglalkoztatási paktum keretében tervezett álláshoz jutók száma 149 fő (PR25), a munkaerő-piaci programokban résztvevők tervezett száma 271 fő (PO25), az álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők tervezett száma 30 fő (PR26). A projekt eredményeiből részesülők: álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak és a járásban működő vállalkozások.