KISKUN PAKTUM

Szolgáltatások álláskeresőknek

Munkaerő-közvetítés

A foglalkoztatási szervezet munkaerő-közvetítésének alapvető célja, hogy az álláskeresőket és a közvetítést kérőket a legmegfelelőbb álláshoz segítse valamint, hogy a munkaadók elvárásainak legmegfelelőbb munkát kereső személyt közvetítse ki.

Amennyiben a munkáltatók bejelentik munkaerőigényüket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz, a munkaerőigény alapján a fővárosi kerületi és járási hivatal foglalkoztatási osztálya megkeresi és kiközvetítik azokat a személyeket, akik a megadott feltételeknek megfelelnek.

Tanácsadás

​​Az ügyfél részére nyújtható munkaerő-piaci szolgáltatások, az egyén munkaerő-piaci helyzetének javítását segítik, az ügyfél igényeihez igazodó, személyre szabott szolgáltatások formájában.

Az aktuálisan igénybe vehető szolgáltatások köréről a fővárosi kerületi és járási hivatal foglalkoztatási osztályánál érdeklődhet.

Munkatanácsadás

 A munkatanácsadás segítséget nyújt 

 • a pályaválasztásban,
 • a pályamódosításban,
 • az egyéni munkaerő-piaci lehetőségek tisztázásában,
 • az elhelyezkedési esélyek növelésében,
 • a munkavállalással kapcsolatos egyéb ismeretszerzésben.

Ez a tanácsadási forma a munkaerő-piaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül segíti a tanácskérőt saját terve kidolgozásában, annak érdekében, hogy elhelyezkedési, munkamegtartási esélyei javuljanak.

A munkatanácsadás egyéni formában is igénybe vehető, és segítő csoportos foglalkozások is léteznek.

Az egyéni tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő 

 • megerősítést kaphat elképzelésében,
 • bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja,
 • a megszerzett tudása, készségei,
 • munkatapasztalatai birtokában igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával kapcsolatban,elhelyezkedésére irányuló tervet dolgozhat ki, 
 • illetve valósíthat meg.

A csoportos foglalkozások a csoporttagok saját munkaerő-piaci helyzetének tudatosítása, elemzése jegyében történek. A foglalkozás a csoporttagok tudatosabb magatartását és a döntéshozatalban történő megerősítését szolgálja.

Pályatanácsadás

 A pályatanácsadás célja az igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, valamint az érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályaterv kialakítása.

Egyéni tanácsadás során különböző önismereti kérdőívek kitöltésével a pályaválasztásukban vagy önmagukban bizonytalan ügyfelek pályaismeretének, önismeretének bővítése, illetve a reális pályaválasztási döntésének segítése történik. 

A tanácskérő az önmaga számára leginkább megfelelő pályák, foglalkozások körét határozhatja meg, és tudatosan megtervezheti az életpályáját. Egyéni segítséget kaphat az is, aki az életpálya módosítását tervezi. 

A pályamódosítás oka lehet külső (munkaerő-piaci szempontból nem piacképes szakma), vagy belső (már nem nyújt kellő sikerélményt). A tanácsadás középpontjában a pályaelképzelések, a képzési lehetőségek, a tanulási képesség felmérése, és a döntési készségek fejlesztése áll.

A csoportfoglalkozások keretében is mód nyílik pályaválasztási, pályamódosítási tanácsadásra, ahol hasonló élethelyzetben lévő csoporttagok kaphatnak segítséget a további lépéseik megtervezésében.

A pályatanácsadáshoz kapcsolódó információk online is beszerezhetők.

Nemzeti Pályaorientációs Portálon (NPP – palyaorientacio.munka.hu​)elérhető önismereti kérdőívek, foglalkozás- és szakmabemutatások, munkaerő-piaci információk és karriertanácsok segítik a pályaválasztást, valamint a tanulás és a munka világában meghozott felnőttkori döntések sikerességét.

Nemzeti Pályainformációs Központ (NPK – www.npk.hu​) az Európán belüli tanulásról ad tájékoztatást. Segítségével az unió tagállamaiban elérhető képzésekről, ösztöndíj-lehetőségekről, a mobilitás feltételeiről, a gyakornoki helyekről, az egyes végzettségek kölcsönös elismeréséről informálódhat.​

Álláskeresési tanácsadás – Álláskereső Klub

Kinek célszerű igénybe venni az álláskeresési tanácsadást?
Mindazoknak, akik munkát akarnak vállalni úgy, hogy álláscéljuk tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal.

Az álláskeresési tanácsadás segítségével 

 • fejleszthető az önismeret,
 • megismerhetőek a pályázat- és önéletrajzírás fortélyai,
 • feltérképezhetőek az állásinformációk beszerzésének lehetőségei,
 • teljes kép kapható az állás megszerzésének és megtartásának módjairól. 

Álláskeresési technikákat ismertető foglalkozás

Az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikák – telefonálás munkaadónak, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások felkutatása stb. – személyre szabott megismertetése egyéni tanácsadás keretében is történhet, de lehetőség van csoportos foglalkozás keretében is elsajátítani azokat. Az álláskereséséi technikák, általában háromnapos csoportos oktatásán a résztvevők a társaik tapasztalatait is felhasználva, a csoportvezető irányításával és segítségével sajátíthatják el a korszerű állásfeltárás ismereteit, amelyeket az álláskeresésük során önállóan alkalmazhatnak.

Három hetes Álláskereső Klub

A 3 hetes Álláskereső Klub segít, hogy a résztvevők gyakorolhassák az álláskeresési technikákat és a klub segítségével a lehető legrövidebb időn belül megtalálják a számukra megfelelő munkahelyet.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – minden megyében működő – Álláskereső Klubjait érdemes felkeresni, ha az állást kereső úgy érzi, hogy                                            

 • segítségre lenne szüksége az álláskereséshez,
 • szeretne javítani elhelyezkedési esélyein,
 • szeretne megismerkedni az álláskeresés korszerű módszereivel,
 • praktikáival 

Az ismereteket 10-12 fős csoportos foglalkozás keretében sajátíthatják el a résztvevők, napi 5-6 órában. A tréning 1+2 hetes. Az első hét ismeretszerzéssel és gyakorlással telik, a következő két hétben intenzív álláskeresést kell folytatni a tanult technikák alkalmazásával. Az ügyfelek az elhelyezkedésük időpontjáig, illetve maximum három hétig térítésmentesen vehetik igénybe a klub eszközeit, amely magában foglalja a telefon, a számítógép, a fénymásoló, az álláslista, az újságok és további céginformációs kiadványok használatát.

A foglalkozás főbb elemei:

 • önismereti blokk (munkavégzéssel kapcsolatos képességek,
 • készségek, érdeklődési körök,
 • értékek feltérképezése),
 • célállás-meghatározás,
 • állásinformációs források megismerése,
 • munkáltatók alkalmazási eljárásainak feltérképezése,
 • bemutatkozó kártya készítése,
 • önéletrajz és kísérőlevél készítése,
 • telefonálási technikák elsajátítása,
 • tájékozódó beszélgetésre és felvételi interjúra való felkészítés,
 • állásmegtartás oktatása.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Álláskereső Klubjainak elérhetőségéről a kapcsolódó dokumentumban tájékozódhat.

Rehabilitációs tanácsadás

Az egyéni rehabilitációs tanácsadás a megváltozott munkaképességű ügyfelek számára nyújt segítséget a számukra megfelelő munkakör, munkahely, valamint képzés meghatározásában és megtalálásában.

A tanácsadói beszélgetés során a tanácsadó és a tanácskérő áttekintik a megváltozott munkaképességű személy munkavállalását és munkavégzését akadályozó egészségi tényezőket. Közösen feltárják a tanácskérő elvárásait, értékorientációját, képességeit, érdeklődését, személyiségtulajdonságait, motivációját, illetve az ügyfél megmaradt képességeire alapozható elhelyezkedési lehetőségeket. A tanácsadási folyamatban megoldási tervet dolgoznak ki, amely során számba veszik, hogy a megváltozott munkaképességű álláskereső foglalkoztatása milyen szolgáltatás vagy támogatás nyújtásával segíthető elő, figyelembe véve az ügyfél szakmai gyakorlatát, iskolai végzettségét és életkorát.

Pszichológiai tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás segít feltárni és megoldani az elhelyezkedni nem tudók számára az – életvezetésükből, személyiségi problémáikból eredő – elhelyezkedésüket akadályozó tényezőket.

A munkanélküliség viszonylag rövid időn belül olyan előnytelen pszichés és szociális változásokat okoz, amelyek rendkívüli megterhelést rónak az egyénre és annak alkalmazkodási képességeire. A pszichológiai tanácsadás segít feldolgozni a munkanélküliség hatásaként jelentkező érzelmi és lelki kríziseket, hozzájárul az önbizalom javításához, a valós önértékeléshez. A tanácskérő segítséget kap érzelmi nehézségeinek kezelésében, a munkába állást akadályozó személyes problémák megértésében, feldolgozásában, illetve megoldásában. A probléma felmérése, súlyossági fokának megállapítása után, személyre szabott, az elhelyezkedést elősegítő lehetőségek megismertetésére és a technikák elsajátítására kerül sor, betartva a személyiségi- és adatvédelmi jogokat. 

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez.

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás magában foglalja

 • a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követését,
 • a csoportos létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében a részükre történő információnyújtást, tanácsadást;
 • programok kezdeményezését a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók újbóli elhelyezkedésének, a térségben tapasztalható foglalkoztatási feszültségek enyhítésének, a térség gazdasági foglalkoztatási szerkezetváltásának elősegítése érdekében, az e célt szolgáló programok kidolgozásában és megvalósításában történő közreműködést;
 • kapcsolattartást a térség gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a térség helyi önkormányzataival, a térségben működő szervezetekkel, közreműködésük elősegítését a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban;
 • munkaerőpiaci információk nyújtásával történő közreműködést a térségben működő területfejlesztési tanácsok döntéseinek előkészítésében, az e testületek által indított programokhoz való csatlakozást.

​Mentori tevékenység

A mentor az általa segített hátrányos helyzetű, személyes segítségnyújtásra szoruló személyt információkkal látja el, motiválja, támogatja az együttműködéshez szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában, személyesen segíti a munkahelykeresés, a megfelelő képzés kiválasztása, a képzés eredményes elvégzése, az elhelyezkedést követő beilleszkedés, a munkahely megtartása terén. A mentor jól ismeri a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott támogatásokat, ellátásokat, szolgáltatásokat, valamint az adott munkaerőpiac helyzetét, működését, helyi jellemzőit. Kapcsolatot tart az adott foglalkoztatási osztállyal, illetve a járási (fővárosi kerületi) körzetben működő segítő szervezetekkel, pl. családsegítést nyújtó szolgáltató, civil szervezetek, egyesületek, képzőintézmények stb. A mentor, a segítségnyújtás előre meghatározott időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri az általa segített személyt, és segíti őt a kitűzött célok megvalósításában.

​Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT)

 FIT öninformációra épülő, komplex szolgáltatást nyújtó hely, amely elsősorban a pályaválasztás, pályakorrekció előtt álló személyek széles körű tájékoztatását, helyes döntéshozatalát segíti elő.
 
A FIT-ben lehetőség nyílik

 • ​​az önismeret fejlesztése érdekében kérdőívek kitöltésére, 
 • ​​a pályaismeret bővítését célzó szakmaismertető mappák, filmek tanulmányozására, az Európai Unió tagországainak oktatási rendszerével, 
 • képzéseivel kapcsolatos információszerzésre nyomtatott és internetalapú információk formájában,egyéni pályaorientációs beszélgetésre, amelynek célja a személy számára megfelelő pályaterv kialakítása.

Az információs adatbank – ismertetők, tájékoztató kiadványok, folyóiratok, szakkönyvek – lehetőséget ad a képzőhelyekkel, munkaerőpiaccal, pályakövetelményekkel, álláskereséssel kapcsolatos tájékozódásra. A korszerű technikai eszközök, számítógépes programok, különböző információhordozók segítik a pályaválasztási döntést, az esetleges pályamódosítást, továbblépést, elhelyezkedést. A mappasorok egy-egy foglalkozásról adnak részletes információt: bemutatják a szakmai követelményeket, feladatokat, elvárásokat, a képzési és elhelyezkedési lehetőségeket. Elvihető tájékoztató anyagokat, otthon tanulmányozható szakmaleírásokat kapnak az ügyfelek.
 
A foglalkozási információs tanácsadók várják

 • ​a fiatalokat és felnőtteket, akik tájékozódni szeretnének a szakmákról, foglalkozásokról, képzési lehetőségekről, iskolákról, munkahelyekről,
 • ​az iskolai osztályokat, csoportokat, szülőket, tanárokat, akik számára tájékoztató programokat szerveznek,
 • a tartósan állást keresőket és munkaviszonyban állókat, akik pályamódosításukhoz, álláskeresésükhöz kaphatnak segítséget. 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP)

A FIP-ek, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által közösségi helyszíneken – önkormányzatok, művelődési intézmények, teleházak, alapítványok, egyesületek stb. – kialakított információs helyek, ahol az ügyfelek tájékoztatást kaphatnak a foglalkoztatási szerv szolgáltatásairól, támogatási lehetőségekről, intézhetik azokat az ügyeiket, amelyek segíthetnek foglalkoztatási problémáik megoldásában.​ ​

EUROFIT

Az EUROFIT a külföldön történő munkavállalási, gyakorlatszerzési és tanulási lehetőségek megvalósíthatóságához segítséget nyújtó, regionális szinten szervezett intézményrendszer, ahol jelen vannak a FIT információi és szolgáltatásai mellett olyan plusz információk is, amelyek lehetővé teszik az európai országokban történő képzési és munkavállalási lehetőségekhez való hozzáférést (ország mappák, európai képzési lehetőségek, a leggyakoribb, külföldi állampolgárok által is betölthető munkakörök leírásai stb.).

EURES

 Az EURES az uniós tagállamok, valamint Svájc és az Európai Gazdasági Térség országainak állami foglalkoztatási szolgálataiból álló információs és tanácsadó hálózat álláskeresőknek és munkáltatóknak. A szolgáltatás 32 országban, így Magyarországon is bárki számára hozzáférhető, ingyenes és megbízható.

Mit nyújt az álláskeresők részére az EURES?

 • ​​Információt a biztonságos külföldi munkavállalásról.
 • Személyre szabott tanácsadást az európai élet- és munkakörülményekről.
 • Tájékoztatást az EU/EGT országaiban fellelhető munkalehetőségekről.

 Mit nyújt a munkáltatók részére az EURES?

 • ​​Segítséget állásajánlataik hirdetésében.
 • Támogatást a megfelelő munkavállalók megtalálásában.